ศัลยกรรมใบหน้า

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลเพิ่มฉีดฟิวเลอร์ปากเพียง cc ละ 9,999฿ และทำตาสองชั้น ราคา 18,999฿ โดยทีมแพทย์ Munare clinic รีวิวจากคุณแพมมิสแกรนด์สุราษฏ์ธานีได้มาทำตาและปากที่คลินิกของเราค่ะ

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลทำตาสองชั้น และตัดไขมันกระพุ้งแก้ม โดยทีมแพทย์ Munare clinic รีวิวจากคุณมิล มิลดามิสแกรนด์กระบี่ 2018 ได้มาทำตาและปากที่คลินิกของเราค่ะ

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล


*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล


*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล