top of page

ตักแต่งอวัยวะเพศหญิง

เลเบีย หรือ แคมเล็ก คือเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณปากช่องคลอด โดยทั่วไปขนาดของแคมเล็กมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งผู้หญิงแต่ละคนมักมีขนาดของแคมเล็กไม่เท่ากันการศัลยกรรมโดยการผ่าตัด จะช่วยให้แคมเล็กมีขนาดให้แคมเล็กลงทั้ง ทั้ง 2 ข้างมีขนาดใกล้เคียงกัน ช่วยแก้ไขปัญหาแคมเล็กปลิ้น ยาน หรือยื่น ช่วยลดปัญหาแคมเล็กมีสีดำคล้ำให้กลับมาดูดีอีกครั้ง

ปัญหาเลเบีย ความลับที่ไม่กล้าบอกใคร

? เลเบียยื่น ไม่สวยงาม
? เสียดสี อักเสบง่าย
? ใส่ชุดรัดรูป หรือชุดว่ายน้ำไม่ได้
? อักเสบช่วงมีประจำเดือน
? เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์

สาเหตุของแคมเล็กไม่สวยงามนั้นมีหลายสาเหตุ เช่น จากพันธุกรรม การตั้งครรภ์ การเสียดสี หรืออายุที่มากขึ้น

การตกแต่งเลเบียคืออะไร?

    การผ่าตัดตกแต่งเลเบีย คือการผ่าตัดที่ลดขนาด หรือตกแต่งเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแคมเล็กให้สวยงามยิ่งขึ้น แก้ไขปรับขนาดให้แคมเล็กทั้ง 2 ข้างมีขนาดใกล้เคียงกัน ช่วยแก้ไขปัญหาแคมเล็กปลิ้น ยาน หรือยื่น และอาจช่วยลดปัญหาแคมเล็กมีสีดำคล้ำให้กลับมาดูดีอีกครั้ง 

การผ่าเลเบีย เหมาะกับใคร?

    การผ่าตัดเลเบียเหมาะกับสุภาพสตรีที่มีความไม่มั่นใจ หรือไม่พอใจในลักษณะ รูปร่าง หรือขนาดของแคมเล็ก หรือคนที่มีปัญหาเจ็บปวด ระคายเคืองแคมเล็กเมื่อแต่งตัว ใส่ชุดรัดรูป ออกกำลังกาย หรือเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งคนไข้ไม่จำเป็นต้องมีอายุมากหรือผ่านการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจมีอาการดังกล่าวได้

การผ่าแบบตัดตามความยาวแคมเล็ก (Linear resection)

        เป็นวิธีผ่าตัดส่วนเกินของแคมเล็กออกตามความยาวของแคมเล็ก โดยวิธีนี้มีข้อดีคือมีระยะเวลาการผ่าตัดสั้นกว่า ลักษณะแคมเล็กหลังผ่าตัดจะตรงกว่าและสมมาตรกว่า แคมเล็กหลังผ่าตัดอาจจะมีลักษณะสีชมพูมากขึ้น แต่มีข้อเสียคือ ผลลัพธ์ที่ได้อาจดูไม่เป็นธรรมชาติ อาจมีอาการปวดเรื้อรังหรือความรู้สึกไวเกินเวลาสัมผัสหรือเสียดสีบริเวณแผลผ่าตัดได้

การผ่าตัดแคมเล็กแบบ Wedge resection

    วิธีนี้จะผ่าตัดเนื้อส่วนเกินของแคมเล็กออกโดยการลงแผลเป็นรูป 3 เหลี่ยม ซึ่งข้อดีคือจะได้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นธรรมชาติมากกว่า โอกาสเกิดอาการปวดแผลเรื้อรัง หรือรู้สึกไวเกินหลังผ่าตัดเกิดน้อยกว่า ซึ่งเป็นวิธีหลักที่แพทย์เลือกใช้ อย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจมีข้อเสียอยู่บ้าง เช่นใช้เวลาผ่าตัดนานกว่า และต้องการการดูแลหลังการผ่าตัดจากคนไข้มากขึ้น

เราผ่าตัดหลากหลายปัญหาน้องสาวได้พร้อมกัน

        นอกจากนี้การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ยังสามารถทำร่วมกับการผ่าตัดตกแต่งอวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิงได้อีกหลายหัตถการ เช่นการผ่าตัดลดขนาดหนังหุ้มปุ่มคลิตอริส (Clitoris Hood Reduction) การผ่าตัดลดขนาดแคมใหญ่ (Labia Majora reduction) หรือการผ่าตัดเติมไขมันที่บริเวณแคมใหญ่ (Lipofillinmg) เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเลเบีย

1.     ควรแจ้งโรคประจำตัวและการแพ้ยาให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ทราบก่อนผ่าตัด

2.     งดการใช้ยาที่ลดการแข็งตัวของเลือดก่อนผ่าตัด 1 สัปดาห์

3.     เลี่ยงอาหารเสริม วิตามิน และสมุนไพรก่อนเข้ารับการผ่าตัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

4.     อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยก่อนผ่าตัด

ขั้นตอนการผ่าตัดตกแต่งเลเบีย

1.     แพทย์ทำการซักประวัติ และตรวจร่างกายคนไข้

2.     แพทย์ทำการออกแบบ และประเมินการผ่าตัดรูปร่างของแคมเล็ก

3.     การผ่าตัดทำโดยการใช้ยาชาเฉพาะที่ โดยแพทย์จะฉีดยาชาตรงบริเวณรอบ ๆ แคมเล็ก

4.     แพทย์ทำการผ่าตัดแคมเล็ก เพื่อให้ได้รูปทรงและขนาดที่ดียิ่งขึ้น โดยใช้ระยะเวลาผ่าตัดประมาณ 45-60 นาที และเย็บปิดแผลด้วยไหมละลาย

5.     หลังผ่าตัดผู้ป่วยนอนพักฟื้นเพื่อสังเกตอาการต่อประมาณ 45-60 นาที หากไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นสามารถกลับบ้านได้

ข้อควรปฏิบัติหลังผ่าตัด ดังนี้

1.     ควรประคบเย็นบริเวณแผลผ่าตัดเพื่อหยุดเลือด และลดบวมในช่วง 3 วันแรกหลังผ่าตัด

2.     หลีกเลี่ยงการประคบร้อนหรือการแช่น้ำอุ่น เพราะอาจทำให้เลือดออกภายหลังผ่าตัดได้ 

3.     อาบน้ำด้วยน้ำสะอาดด้วยฝักบัวน้ำอ่อนๆ งดการขัดถูบริเวณแผล งดฟอกสบู่หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นตรงบริเวณผ่าตัด งดการแช่น้ำนานอย่างน้อย 2 สัปดาห์

4.     หลังปัสสาวะทุกครั้งให้ทำความสะอาดเบาๆด้วยน้ำสะอาด ห้ามขัดถูบริเวณแผลผ่าตัด แนะนำซับแผลให้แห้งด้วยผ้าสะอาด หรือผ้าก๊อส งดใช้กระดาษทิชชู่

5.     งดรับประทานอาหารแสลง ของหมักดอก และอาหารทะเล 

6.     งดสูบบุหรี่และบริโภคแอลกอฮอล์ 

7.     งดการยกของหนัก เดินเร็ว เดินขึ้นลงบันไดในช่วง 2 สัปดาห์แรก

8.     งดออกกำลังกายหนักๆ และงดเพศสัมพันธ์ ประมาณ 1 เดือน

9.     งดการโกนขน หรือแว็กซ์ขนบริเวณอวัยวะเพศนาน 1 เดือน

10. ปฏิบัติตามคำแนะนำอื่น ๆ ของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ผลลัพธ์ที่ได้หลังผ่าตัด 

    ลักษณะแคมเล็กจะมีขนาดเล็กลง มีความสมมาตรมากขึ้น แคมเล็กอาจมีสีชมพูมากขึ้น อาการระคายเคืองและเจ็บเวลาเสียดสี ออกกำลังกาย หรือมีเพศสัมพันธ์ดีขึ้น โดยผลลัพธ์เบื้องต้นจะสามารถสังเกตได้หลังผ่าตัด 4-6 สัปดาห์ และได้ผลลัพธ์ที่พอใจใน 3-6 เดือน

370304014_3504909696452585_2575991816696711430_n.jpg
370311744_685866009680428_4965851992121533251_n.jpg
bottom of page